Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

6 Αποτελέσματα

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - αποθήκευση

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Τοποθετήστε το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης στη θήκη του. Για να απασφαλίσετε τη μονάδα Alcolock, πιέστε ελαφρά την υποδοχή της και αφήστε την - στη συνέχεια πετάγεται έξω και μπορείτε να την αφαιρέσετε από την υποδοχή της.

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - πριν από την εκκίνηση του κινητήρα

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης ενεργοποιείται αυτόματα και είναι έτοιμο για χρήση όταν ανοίξετε το αυτοκίνητο.

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Για να μπορέσει ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία, ο/η οδηγός πρέπει να κάνει ένα τεστ αναπνοής, το οποίο επαληθεύει ότι δεν βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Η βαθμονόμηση του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης διεξάγεται σύμφωνα με την οριακή τιμή νόμιμης οδήγησης που ισχύει σε κάθε αγορά.

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - Πρέπει να θυμάστε τα εξής

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Για να επιτευχθεί σωστή λειτουργία και όσο το δυνατόν πιο ακριβής μέτρηση:

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - λειτουργίες και χειρισμός

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.