Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

6 Αποτελέσματα

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - αποθήκευση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.Τοποθετήστε το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης στη θήκη του. Για να απασφαλίσετε τη μονάδα Alcolock, πιέστε ελαφρά την υποδοχή της και αφήστε την - στη συνέχεια πετάγεται έξω και μπορείτε να την αφαιρέσετε από την υποδοχή της.

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - πριν από την εκκίνηση του κινητήρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης ενεργοποιείται αυτόματα και είναι έτοιμο για χρήση όταν ανοίξετε το αυτοκίνητο.

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Για να μπορέσει ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία, ο/η οδηγός πρέπει να κάνει ένα τεστ αναπνοής, το οποίο επαληθεύει ότι δεν βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Η βαθμονόμηση του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης διεξάγεται σύμφωνα με την οριακή τιμή νόμιμης οδήγησης που ισχύει σε κάθε αγορά.

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - Πρέπει να θυμάστε τα εξής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Για να επιτευχθεί σωστή λειτουργία και όσο το δυνατόν πιο ακριβής μέτρηση:

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - λειτουργίες και χειρισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα κειμένου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.Εκτός από τα μηνύματα που περιγράφηκαν προηγουμένως και αφορούν στο πώς λειτουργεί το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, στον πίνακα οργάνων μπορεί επίσης να εμφανιστούν και τα εξής: