Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - αποθήκευση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Τοποθετήστε το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης στη θήκη του. Για να απασφαλίσετε τη μονάδα Alcolock, πιέστε ελαφρά την υποδοχή της και αφήστε την - στη συνέχεια πετάγεται έξω και μπορείτε να την αφαιρέσετε από την υποδοχή της.

Φορητή μονάδα αποθήκευσης και σταθμός φόρτισης.

Φορητή μονάδα αποθήκευσης και σταθμός φόρτισης.

  • Επανατοποθετήστε τη φορητή μονάδα στην υποδοχή της πιέζοντας την προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει.
  • Αποθηκεύστε τη φορητή μονάδα στην υποδοχή - με αυτό τον τρόπο προστατεύεται όσο το δυνατόν καλύτερα και οι μπαταρίες της παραμένουν πλήρως φορτισμένες.

Σας βοήθησε αυτό;