Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης

Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - Πρέπει να θυμάστε τα εξής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Για να επιτευχθεί σωστή λειτουργία και όσο το δυνατόν πιο ακριβής μέτρηση:

  • Μην τρώτε και μην πίνετε περίπου 5 λεπτά πριν το τεστ αναπνοής.
  • Αποφύγετε το υπερβολικό πλύσιμο του παρμπρίζ - η αλκοόλη στο υγρό των ψεκαστήρων μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο αποτέλεσμα μέτρησης.

Αλλαγή οδηγού

Ακροφύσιο για το τεστ αναπνοής.
Διακόπτης.
Κουμπί κιβωτίου ταχυτήτων.
Λυχνία για την κατάσταση της μπαταρίας.
Λυχνία για το αποτέλεσμα του τεστ αναπνοής.
Λυχνία που υποδεικνύει ετοιμότητα για το τεστ αναπνοής.

Για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή νέου τεστ αναπνοής σε περίπτωση αλλαγής οδηγού - πατήστε το διακόπτη (2) και το κουμπί αποστολής (3) ταυτόχρονα επί 3 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτό το σημείο, το αυτοκίνητο επιστρέφει στη λειτουργία αναστολής εκκίνησης και απαιτείται νέο επιτυχές τεστ αναπνοής για να τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία.

Βαθμονόμηση και σέρβις

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης πρέπει να ελέγχεται και να βαθμονομείται σε συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. κάθε 12 μήνες.

30 ημέρες πριν χρειαστεί επαναβαθμονόμηση, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται το μήνυμα Alcoguard Απαιτείται βαθμονόμηση Βλ. εγχειρίδιο. Εάν δεν διεξαχθεί βαθμονόμηση εντός αυτών των 30 ημερών, τότε η κανονική εκκίνηση του κινητήρα θα ανασταλεί - σε αυτή την περίπτωση θα είναι εφικτή μόνο η εκκίνηση μέσω της λειτουργίας Παράκαμψης, βλ. παρακάτω επικεφαλίδα "Κατάσταση έκτακτης ανάγκης".

Για να σβήσει το μήνυμα, πατήστε το κουμπί αποστολής (3) μία φορά. Διαφορετικά, θα σβήσει αυτόματα μετά από 2 λεπτά περίπου αλλά στη συνέχεια θα επανεμφανίζεται σε κάθε εκκίνηση του κινητήρα - μόνο με επαναβαθμονόμηση σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. μπορεί το μήνυμα να διαγραφεί μόνιμα.

Χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες

Όσο πιο χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν, τόσο περισσότερο χρόνος μεσολαβεί μέχρι το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης να είναι έτοιμο για χρήση.

Θερμοκρασία (ºC)

Μέγιστο διάστημα θέρμανσης (δευτερόλεπτα)

+10 έως +85

10

-5 έως +10

60

-40 έως -5

180

Σε θερμοκρασίες κάτω από -20 ºC ή πάνω από +60 ºC, το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρειάζεται μεγαλύτερη ηλεκτρική ισχύ. Στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η ένδειξη Alcoguard Παρακαλώ εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ντουλαπάκι του συνοδηγού και περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία (6) να γίνει πράσινη.

Σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, μπορείτε να μειώσετε το χρόνο θέρμανσης τοποθετώντας το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης σε εσωτερικό χώρο.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ή εάν το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης δεν λειτουργεί, μπορείτε να παρακάμψετε το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης για να μπορέσετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Σημείωση

Όλες οι ενεργοποιήσεις με παράκαμψη καταχωρούνται και αποθηκεύονται στη μνήμη, βλ. Καταγραφή δεδομένων.

Μόλις η λειτουργία παράκαμψης ενεργοποιηθεί, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται συνεχώς η ένδειξη Alcoguard Παράκαμψη ενεργοποιημένη ενώ οδηγείτε και μπορεί να διαγραφεί μόνο σε συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία Παράκαμψης χωρίς να καταχωρηθεί το μήνυμα σφάλματος - σε αυτή την περίπτωση, διεξάγετε όλα τα βήματα χωρίς να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία. Το μήνυμα σφάλματος διαγράφεται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί.

Όταν το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης είναι εγκατεστημένο, ως επιλογή παράκαμψης επιλέγεται είτε η λειτουργία Παράκαμψης είτε η λειτουργία Έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση αργότερα σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Παράκαμψης

  • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και ταυτόχρονα το κουμπί για τα αλάρμ επί 5 δευτερόλεπτα περίπου - στον πίνακα οργάνων πρώτα εμφανίζεται η ένδειξη Παράκαμψη ενεργοποιημένη Παρακαλώ περιμένετε 1' και στη συνέχεια η ένδειξη Alcoguard Παράκαμψη ενεργοποιημένη - μετά από αυτό, ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί αρκετές φορές. Το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται κατά την οδήγηση μπορεί να διαγραφεί μόνο σε συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Έκτακτης ανάγκης

  • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και ταυτόχρονα το κουμπί για τα αλάρμ επί 5 δευτερόλεπτα περίπου - στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η ένδειξη Alcoguard Παράκαμψη ενεργοποιημένη και ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μία φορά, και στη συνέχεια η διαγραφή πρέπει να γίνει σε συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..


Σας βοήθησε αυτό;