Εκκίνηση και οδήγηση

Εκκίνηση με τηλεχειριστήριο (ERS) - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η εκκίνηση με τηλεχειρισμό (ERS – Engine Remote Start) σημαίνει ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από απόσταση για να θερμανθεί/ψυχθεί ο χώρος επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε. Το ERS ενεργοποιείται μέσω κλειδιού ή/και μέσω της υπηρεσίας Volvo On Call*, βλ. Εφαρμογή Volvo On Call για κινητά τηλέφωνα.

Όταν η λειτουργία ERS παρουσιάσει σφάλμα ή διακοπεί, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται μια λυχνία μαζί με ένα επεξηγηματικό μήνυμα κειμένου.

Λειτουργία ERS μη διαθέσιμη

Μήνυμα

Ερμηνεία

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Πολλές προσπάθειες

Η λειτουργία ERS δεν είναι διαθέσιμη διότι ο επιτρέπονται έως 2 ERS διαδοχικές ενεργοποιήσεις.

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Χαμηλή στάθμη καυσίμου

Η λειτουργία ERS δεν είναι διαθέσιμη λόγω πολύ χαμηλής στάθμης καυσίμου.

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Δεν έχει επιλεγεί η θέση P

Η λειτουργία ERS δεν είναι διαθέσιμη διότι ο επιλογέας ταχυτήτων δεν βρίσκεται στη θέση P.

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Οδηγός μέσα στο αυτ/το

Η λειτουργία ERS δεν είναι διαθέσιμη διότι κάποιος βρίσκεται μέσα στο χώρο επιβατών.

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Εξασθενημένη μπαταρία

Η λειτουργία ERS δεν είναι διαθέσιμη λόγω χαμηλής τάσης στην μπαταρία. Φορτίστε την μπαταρία θέτοντας τον κινητήρα σε λειτουργία.

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Προειδοποίηση κινητήρα

Η λειτουργία ERS δεν είναι εφικτή λόγω μηνύματος προειδοποίησης από τον κινητήρα. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Στάθμη ψυκτικού κινητήρα χαμηλή

Η λειτουργία ERS δεν είναι διαθέσιμη λόγω μηνύματος σφάλματος από το σύστημα ψύξης, βλ. Ψυκτικό - στάθμη.

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Πόρτα ανοικτή

Η λειτουργία ERS δεν είναι διαθέσιμη διότι δεν έχει κλείσει κάποια πόρτα/η πόρτα του χώρου αποσκευών.

Αδυναμία εκκίν. με τηλεχ/ριο Καπό ανοικτό

Η λειτουργία ERS δεν ενεργοποιήθηκε διότι το καπό του κινητήρα δεν ήταν κλειστό.

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Αυτοκίνητο ξεκλείδωτο

Η λειτουργία ERS δεν είναι διαθέσιμη διότι το αυτοκίνητο δεν είναι κλειδωμένο.

Αδυναμία εκκίν. με τηλεχ/ριο Κλειδί μέσα στο αυτ/το

Η λειτουργία ERS δεν ενεργοποιήθηκε διότι το κλειδί βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Η λειτουργία ERS διακόπηκε

Μήνυμα

Ερμηνεία

Eκκίνηση εξ αποστάσεως απενεργοποιημένη Δεν έχει επιλεγ. η θέση P

Η λειτουργία ERS διακόπηκε διότι ο επιλογέας ταχυτήτων δεν βρίσκεται στη θέση P.

Eκκίνηση εξ αποστάσεως απενεργοποιημένη Οδηγός μέσα στο αυτ/το

Η λειτουργία ERS διακόπηκε διότι κάποιος βρίσκεται μέσα στο χώρο επιβατών.

Eκκίνηση εξ αποστάσεως απενεργοποιημένη Προειδοποίηση κινητήρα

Η λειτουργία ERS διακόπηκε λόγω μηνύματος σφάλματος από τον κινητήρα. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Χωρίς εκκίνηση εξ αποστ. Στάθμη ψυκτικού κινητήρα χαμηλή

Η λειτουργία ERS διακόπηκε λόγω μηνύματος σφάλματος από το σύστημα ψύξης.

Εκκίνηση με τηλεχ/ριο απενεργ/νη Καπό ανοικτό

Η λειτουργία ERS διακόπηκε διότι το καπό του κινητήρα είναι ανοικτό.

Eκκίνηση εξ αποστάσεως απενεργοποιημένη Εξασθενημένη μπαταρία

Η λειτουργία ERS διακόπηκε διότι η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.

Eκκίνηση εξ αποστάσεως απενεργοποιημένη Χαμηλή στάθμη καυσίμου

Η λειτουργία ERS διακόπηκε διότι η στάθμη καυσίμου είναι πολύ χαμηλή.


Σας βοήθησε αυτό;