Εκκίνηση και οδήγηση

Σβήσιμο του κινητήρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο κινητήρας σβήνει από το κουμπί START/STOP ENGINE.

Video thumbnail

Για να σβήσετε τον κινητήρα:

  • Πατήστε το κουμπί START/STOP ENGINE - ο κινητήρας σβήνει.

Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων δεν βρίσκεται στη θέση P ή αν το αυτοκίνητο κινείται:

  • Πατήστε δύο φορές το κουμπί START/STOP ENGINE ή κρατήστε το κουμπί πατημένο μέχρι ο κινητήρας να σβήσει.

Σας βοήθησε αυτό;