Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

6 Αποτελέσματα

Καταλυτικοί μετατροπείς

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σκοπός των καταλυτικών μετατροπέων είναι ο καθαρισμός των καυσαερίων. Βρίσκονται κοντά στον κινητήρα ώστε να φθάνουν γρήγορα στη θερμοκρασία λειτουργίας.

Καύσιμο - diesel

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ως καύσιμο χρησιμοποιείται το πετρέλαιο diesel.

Καύσιμο - βενζίνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ως καύσιμο χρησιμοποιείται η βενζίνη.

Φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων πετρελαιοκινητήρων (DPF)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα διαθέτουν φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων, το οποίο καθιστά το σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων πιο αποτελεσματικό.

Καύσιμο - χειρισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μη χρησιμοποιείτε καύσιμα ποιότητας κατώτερης από αυτή συνιστά η Volvo, διότι κάτι τέτοιο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμου.

Οικονομική οδήγηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οικονομική οδήγηση σημαίνει ομαλή οδήγηση, και ταυτόχρονα προνόηση και προσαρμογή του τρόπου οδήγησης και της ταχύτητας του οχήματος στις επικρατούσες συνθήκες.