Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Καύσιμο

6 Αποτελέσματα

Καταλυτικοί μετατροπείς

Σκοπός των καταλυτικών μετατροπέων είναι ο καθαρισμός των καυσαερίων. Βρίσκονται κοντά στον κινητήρα ώστε να φθάνουν γρήγορα στη θερμοκρασία λειτουργίας.

Καύσιμο - diesel

Ως καύσιμο χρησιμοποιείται το πετρέλαιο diesel.

Καύσιμο - βενζίνη

Ως καύσιμο χρησιμοποιείται η βενζίνη.

Φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων πετρελαιοκινητήρων (DPF)

Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα διαθέτουν φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων, το οποίο καθιστά το σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων πιο αποτελεσματικό.

Καύσιμο - χειρισμός

Μη χρησιμοποιείτε καύσιμα ποιότητας κατώτερης από αυτή συνιστά η Volvo, διότι κάτι τέτοιο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμου.

Οικονομική οδήγηση

Οικονομική οδήγηση σημαίνει ομαλή οδήγηση, και ταυτόχρονα προνόηση και προσαρμογή του τρόπου οδήγησης και της ταχύτητας του οχήματος στις επικρατούσες συνθήκες.