Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Κιβώτιο ταχυτήτων

6 Αποτελέσματα

Κιβώτια ταχυτήτων

Υπάρχουν δύο τύποι κιβωτίου ταχυτήτων. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι αναστολέα επιλογέα ταχυτήτων - μηχανικός και αυτόματος.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic*

Το κιβώτιο ταχυτήτων Geartronic διαθέτει δύο λειτουργίες αλλαγής σχέσεων - αυτόματη και χειροκίνητη.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Powershift*

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Powershift μεταδίδει την κινητήρια δύναμη από τον κινητήρα στους κινητήριους τροχούς με διπλό δίσκο μηχανικού συμπλέκτη, σε αντίθεση με το Geartronic που αντί αυτού χρησιμοποιεί υδραυλικό μετατροπέα ροπής.

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι η αλλαγή σχέσης μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων*

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων ειδοποιεί τον οδηγό πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλέξει την αμέσως υψηλότερη ή χαμηλότερη σχέση.