Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

6 Αποτελέσματα

Κιβώτια ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχουν δύο τύποι κιβωτίου ταχυτήτων. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι αναστολέα επιλογέα ταχυτήτων - μηχανικός και αυτόματος.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το κιβώτιο ταχυτήτων Geartronic διαθέτει δύο λειτουργίες αλλαγής σχέσεων - αυτόματη και χειροκίνητη.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Powershift*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Powershift μεταδίδει την κινητήρια δύναμη από τον κινητήρα στους κινητήριους τροχούς με διπλό δίσκο μηχανικού συμπλέκτη, σε αντίθεση με το Geartronic που αντί αυτού χρησιμοποιεί υδραυλικό μετατροπέα ροπής.

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι η αλλαγή σχέσης μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων ειδοποιεί τον οδηγό πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλέξει την αμέσως υψηλότερη ή χαμηλότερη σχέση.