Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Συστάσεις κατά την οδήγηση

6 Αποτελέσματα

Πέρασμα από σημεία με νερά

Διέλευση από αβαθή σημαίνει ότι το αυτοκίνητο διασχίζει δρόμο καλυμμένο με νερό. Κατά τη διέλευση από αβαθή απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Οδήγηση με ανοικτή πόρτα χώρου αποσκευών/καπό χώρου αποσκευών

Σε περίπτωση οδήγησης με την πόρτα του χώρου αποσκευών ανοικτή, τα δηλητηριώδη καυσαέρια της εξάτμισης μπορεί να εισχωρήσουν στο αυτοκίνητο μέσα από το χώρο αποσκευών.

Υπερφόρτωση - μπαταρία εκκίνησης

Οι λειτουργίες των ηλεκτρικών συστημάτων του αυτοκινήτου επιβαρύνουν τη μπαταρία εκκίνησης σε διαφορετικό βαθμό. Μην χρησιμοποιείτε τη θέση κλειδιού II , όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Αντί αυτού χρησιμοποιήστε τη θέση I - για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Πριν από μεγάλο ταξίδι

Πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, συνιστάται να κάνετε τα εξής:

Υπερθέρμανση

Υπό ειδικές συνθήκες, για παράδειγμα κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές και σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης κίνησης - ιδίως με μεγάλο φορτίο.

Οδήγηση το χειμώνα

Για την οδήγηση το χειμώνα είναι σημαντικό να κάνετε ορισμένους ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί με ασφάλεια.