Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Σύστημα Start/Stop

9 Αποτελέσματα

Start/Stop* - λειτουργία και χειρισμός

Ορισμένοι συνδυασμοί κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτουν λειτουργία Start/Stop, η οποία ενεργοποιείται όταν π.χ. το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε φωτεινό σηματοδότη. Η λειτουργία Start/Stop ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία με το κλειδί.

Start/Stop* - ακούσιος τερματισμός λειτουργίας μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων

Ορισμένοι συνδυασμοί κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτουν λειτουργία Start/Stop, η οποία ενεργοποιείται όταν π.χ. το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε φωτεινό σηματοδότη.

Start/Stop* - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Η λειτουργία Start/Stop μπορεί να εμφανίσει μηνύματα κειμένου στον πίνακα οργάνων.

Start/Stop* - ο κινητήρας δεν σβήνει

Ορισμένοι συνδυασμοί κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτουν λειτουργία Start/Stop, η οποία ενεργοποιείται όταν π.χ. το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε φωτεινό σηματοδότη. Ακόμη κι αν η λειτουργία Start/Stop είναι ενεργοποιημένη, ο κινητήρας δεν σβήνει πάντοτε αυτόματα εάν:

Start/Stop*

Ορισμένοι συνδυασμοί κινητήρα-κιβωτίου ταχυτήτων διατίθενται με λειτουργία Start/Stop η οποία ενεργοποιείται π.χ. σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή κατά την αναμονή σε φανάρι - ο κινητήρας τότε σβήνει προσωρινά και επανεκκινείται αυτόματα όταν πρόκειται να συνεχίσετε να οδηγείτε.

Start/Stop* - ο κινητήρας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία

Ορισμένοι συνδυασμοί κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτουν λειτουργία Start/Stop, η οποία ενεργοποιείται όταν π.χ. το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε φωτεινό σηματοδότη. Όταν ένας κινητήρας έχει σβήσει με την αυτόματη λειτουργία, μπορεί να επανεκκινηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς ο οδηγός να έχει αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει την πορεία του.

ECO*

ECO * , ανάλογα με τον τρόπο που οδηγεί ο οδηγός. Η λειτουργία δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα για έναν πιο ενεργητικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο οδήγησης.

Start/Stop* - ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία αυτόματα

Ορισμένοι συνδυασμοί κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτουν λειτουργία Start/Stop, η οποία ενεργοποιείται όταν π.χ. το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε φωτεινό σηματοδότη. Η αυτόματη εκκίνηση του κινητήρα δεν λειτουργεί πάντοτε μετά από το αυτόματο σβήσιμο.

Start/Stop* - ρυθμίσεις

Ορισμένοι συνδυασμοί κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτουν λειτουργία Start/Stop, η οποία ενεργοποιείται όταν π.χ. το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε φωτεινό σηματοδότη. Το σύστημα του μενού MY CAR του αυτοκινήτου, στην κεφαλίδα DRIVe, περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Start/Stop της Volvo, καθώς και συστάσεις για τεχνικές οδήγησης για εξοικονόμηση ενέργειας.