Σύστημα Start/Stop

ECO*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

ECO Δεν διατίθεται στα μοντέλα XC60 και XC70 με AWD. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή λειτουργία της Volvo για αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, που μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 5 %, ανάλογα με τον τρόπο που οδηγεί ο οδηγός. Η λειτουργία δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα για έναν πιο ενεργητικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο οδήγησης.

Γενικά

Τα παρακάτω έχουν αλλάξει στην ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO:

 • Σημεία αλλαγής ταχυτήτων του κιβωτίου ταχυτήτων.
 • Απόκριση και διαχείριση κινητήρα από το πεντάλ γκαζιού.
 • Λειτουργία Start/Stop - ο κινητήρας μπορεί επίσης να σβήσει αυτόματα πριν το αυτοκίνητο έρθει εντελώς σε στάση.
 • Η λειτουργία Eco Coast ενεργοποιείται - το φρένο κινητήρα παύει.
 • Ρυθμίσεις συστήματος αυτόματου κλιματισμού - μερικοί ηλεκτρικοί καταναλωτές απενεργοποιούνται ή λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

Σημείωση

Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, αλλάζουν αρκετές παράμετροι στις ρυθμίσεις του συστήματος κλιματισμού ενώ αρκετές λειτουργίες συσκευών κατανάλωσης ρεύματος περιορίζονται. Μπορείτε να μηδενίσετε ορισμένες ρυθμίσεις χειροκίνητα, αλλά η πλήρης λειτουργικότητά τους αποκαθίσταται μόνο απενεργοποιώντας τη λειτουργία ECO.

ECO - Λειτουργία

ECO ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Ενδεικτική λυχνία ECO

Η λειτουργία ECO απενεργοποιείται, όταν σβήνει ο κινητήρας και, για το λόγο αυτό, πρέπει να ενεργοποιείται κάθε φορά που ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία. Υπάρχουν εξαιρέσεις για ορισμένους κινητήρες. Ωστόσο, αυτό μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί από το σύμβολο ECO στον πίνακα οργάνων και τη λυχνία στο κουμπίECO, που ανάβουν όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας ECO

Η απενεργοποιημένη λειτουργία ECO επισημαίνεται με το σβήσιμο του συμβόλου ECO στον πίνακα οργάνων και της λυχνίας στο κουμπίECO. Η λειτουργία στη συνέχεια απενεργοποιείται μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά με το κουμπίECO.

Eco Coast - Λειτουργία

Η υπολειτουργία Eco Coast σημαίνει στην πράξη ότι το φρένο κινητήρα απενεργοποιείται, που με τη σειρά του σημαίνει ότι η κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου χρησιμοποιείται για την κύλιση για μεγαλύτερες αποστάσεις. Όταν ο οδηγός αφήνει το πεντάλ γκαζιού το κιβώτιο ταχυτήτων αποσυμπλέκεται αυτόματα από τον κινητήρα οι στροφές του οποίου μειώνονται στο ρελαντί με ελάχιστη κατανάλωση.

Αυτή η λειτουργία προορίζεται για χρήση σε περίπτωση αναμενόμενης μείωσης ταχύτητας, π.χ. για κύλιση προς τα εμπρός σε μια διασταύρωση ή σε κόκκινο φανάρι.

Η λειτουργία Eco Coast διευκολύνει την προορατική οδήγηση κατά την οποία ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει την επονομαζόμενη τεχνική "Pulse & Glide" και να ελαχιστοποιήσει το φρενάρισμα.

Ένας συνδυασμός Eco Coast και προσωρινά απενεργοποιημένης λειτουργίας ECO μπορεί να συμβάλλει αθροιστικά σε μειωμένη κατανάλωση. Αναλόγως:

 • Ενεργό Eco Coast: Μακρά κύλιση χωρίς φρένο κινητήρα = Χαμηλή κατανάλωση

και

 • Απενεργοποιημένη λειτουργία ECO: Σύντομη κύλιση με φρένο κινητήρα = Ελάχιστη κατανάλωση.

Σημείωση

Ωστόσο, για να επιτευχθεί η καλύτερη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται το Eco Coast σε συνδυασμό με σύντομε αποστάσεις.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Coast

Η λειτουργία ενεργοποιείται, όταν αφήσετε εντελώς το πεντάλ γκαζιού, σε συνδυασμό με τις εξής παραμέτρους:

 • Πατημένο κουμπί ECO
 • Επιλογέας ταχυτήτων στη θέση D
 • Ταχύτητα μεταξύ 65-140 km/h περίπου
 • Η κλίση κατωφέρειας του δρόμου δεν είναι μεγαλύτερη από 6% περίπου.

Απενεργοποίηση Eco Coast

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco Coast. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι:

 • σε κατωφέρειες με απότομη κλίση - για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πέδηση από τον κινητήρα.
 • πριν από επικείμενο ελιγμό προσπέρασης - για να μπορέσει να ολοκληρωθεί με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Απενεργοποίηση Eco Coast και επαναφορά του φρένου κινητήρα μπορεί να γίνει ως εξής:

 • Πατήστε το κουμπί ECO.
 • Μετακινήστε το μοχλό ταχυτήτων στη χειροκίνητη θέση "S+/-".
 • Αλλάξτε σχέση με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι.
 • Πατήστε το πεντάλ γκαζιού ή φρένων.

Eco Coast - Περιορισμοί

Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν:

 • το Cruise control είναι ενεργοποιημένο
 • Η κλίση κατωφέρειας του δρόμου είναι μεγαλύτερη από 6% περίπου.
 • αλλάξετε χειροκίνητα σχέση με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*
 • ο κινητήρας ή/και το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκονται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.
 • μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση D στη θέση "S+/-"
 • η ταχύτητα βρίσκεται εκτός του εύρους 65-140 km/h περίπου

Περισσότερες πληροφορίες και ρυθμίσεις

Το μενού του συστήματος MY CAR του αυτοκινήτου περιέχει περαιτέρω πληροφορίες για την έννοια του ECO - βλέπε ενότητα MY CAR.


Σας βοήθησε αυτό;