Σύστημα Start/Stop

Start/Stop* - ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία αυτόματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ορισμένοι συνδυασμοί κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτουν λειτουργία Start/Stop, η οποία ενεργοποιείται όταν π.χ. το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε φωτεινό σηματοδότη.

Η αυτόματη εκκίνηση του κινητήρα δεν λειτουργεί πάντοτε μετά από το αυτόματο σβήσιμο.

Στις παρακάτω περιπτώσεις ο κινητήρας δεν τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μετά από αυτόματο σβήσιμο:

Συνθήκες

M/AM = Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, A = Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Έχει επιλεγεί μια σχέση χωρίς αποσύμπλεξη - ένα μήνυμα στην οθόνη ειδοποιεί τον οδηγό να μετακινήσει το μοχλό ταχυτήτων στη νεκρά για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η αυτόματη εκκίνηση.

M

Ο οδηγός είναι μη προσδεδεμένος.

M

Ο οδηγός δεν είναι προσδεδεμένος με τη ζώνη ασφαλείας, ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση P και η πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή - ο κινητήρας πρέπει να τεθεί κανονικά σε λειτουργία.

A


Σας βοήθησε αυτό;