Φόρτωση

Φόρτωση - βάση για σακούλες*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το στήριγμα για σακούλες συγκρατεί τις σακούλες στη θέση τους, ώστε να μην πέσουν και αδειάσουν στο χώρο αποσκευών.

Βάση σακιδίων κάτω από το αναδιπλούμενο κάλυμμα στο δάπεδο.

Βάση σακιδίων κάτω από το αναδιπλούμενο κάλυμμα στο δάπεδο.

  1. Αναδιπλώστε προς τα πάνω τη βάση, η οποία αποτελεί μέρος του καλύμματος του δαπέδου.
  2. Στερεώστε τις σακούλες με τον ιμάντα και περάστε τη λαβή μεταφοράς στα άγκιστρα.

Σας βοήθησε αυτό;