Αυτοκίνητο με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο

Σύμβολα στην οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση των συμβόλων που μπορούν να εμφανιστούν στο πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης της οθόνης.

Πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης.

Πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης.

Το πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης δείχνει ποιες είναι οι ενεργές δραστηριότητες και σε ορισμένες περιπτώσεις την κατάστασή τους. Δεν εμφανίζονται όλα τα σύμβολα δραστηριότητας/κατάστασης συνεχώς λόγω του περιορισμένου χώρου στο πεδίο.

Λυχνία

Ερμηνεία

Συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth®.

Συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth®.

Δεν συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth®.

Συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Δεν συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου*Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call..

Ο μπάρες δείχνουν την ισχύ του σήματος στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και κάτω από τις μπάρες εμφανίζεται ο τύπος σύνδεσης.

Συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου*Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call..

Δεν συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου*Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call..

Μόντεμ αυτοκινήτου*Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call. συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω περιαγωγής (για χρήση εντός δικτύων στο εξωτερικό).

Το σύμβολο εμφανίζεται όταν μεταδίδεται η θέση του αυτοκινήτου.

Τηλέφωνο συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.

Αναπάντητη κλήση.

Κλήση σε εξέλιξη.

Μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου.

Μικρόφωνο απενεργοποιημένο.

Σίγαση ήχου (MUTE).

Λειτουργία SOS σέρβις*Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call. ενεργή.

Λειτουργία ON CALL σέρβις*Μόνο για αυτοκίνητα με Volvo On Call. ενεργή.


Σας βοήθησε αυτό;