Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

8 Αποτελέσματα

Γρήγορη προώθηση/επαναφορά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης μπροστά/πίσω στα αρχεία ήχου και βίντεο*iPod®.

CD/DVD

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το media player μπορεί να αναπαράγει προ-εγγεγραμμένα και αντιγραμμένα CD/DVD.

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε αυτή η λειτουργία, τα μουσικά κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειράiPod®.

Γωνία κάμερας για την αναπαραγωγή DVD αρχείων βίντεο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν το DVD αρχείων βίντεο υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε από ποια θέση της κάμερας θέλετε να προβληθεί μια συγκεκριμένη σκηνή.

Αναζήτηση πολυμέσων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μουσικής στις συσκευές σας. Η αναζήτηση γίνεται στο USB, στο δίσκο και στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Media player - συμβατοί τύποι αρχείων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής διάφορων τύπων αρχείων και είναι συμβατό με τους τύπους που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

Αναπαραγωγή και περιήγηση DVD αρχείων βίντεο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Κατά την αναπαραγωγή ενός DVD αρχείων βίντεο, στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μενού δίσκου. Από το μενού του δίσκου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες και ρυθμίσεις, όπως η επιλογή υποτίτλων και γλώσσας και η επιλογή σκηνής.Για βασικές πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή και την περιήγηση, διαβάστε την ενότητα χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού. Βλ. παρακάτω για μια πιο λεπτομερή περιγραφή.

Ρυθμίσεις εικόνας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης (όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο) για τη φωτεινότητα και την αντίθεση.