Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

9 Αποτελέσματα

Λειτουργίες βοήθειας για τη φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λειτουργίες βοήθειας διατίθενται για να σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης και σας δώσουν τη δυνατότητα να "εκπαιδεύσετε" το σύστημα με τη φωνή και την προφορά σας.

Φωνητική αναγνώριση - φωνητικές εντολές

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει η δυνατότητα για φωνητικό χειρισμό ορισμένων λειτουργιών στο σύστημα πολυμέσων και σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® με προκαθορισμένες φωνητικές εντολές.

Φωνητική αναγνώριση - πολυμέσα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό στο σύστημα πολυμέσων π.χ. για να αλλάξετε πηγή ή μουσικό κομμάτι.

Φωνητική αναγνώριση - ραδιόφωνο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό στο ραδιόφωνο π.χ. για να αλλάξετε σταθμό.

Φωνητική αναγνώριση - ταχείες εντολές

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση με διάφορες προκαθορισμένες ταχείες εντολές.

Φωνητική αναγνώριση - ρυθμίσεις

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να κάνετε αρκετές ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.

Αναγνώριση φωνής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ενεργοποιεί μέσω φωνής ορισμένες λειτουργίες στο σύστημα πολυμέσων, στο ραδιόφωνο, σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® ή στο σύστημα πλοήγησης της Volvo*.

Φωνητική αναγνώριση - κινητό τηλέφωνο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό για να χειριστείτε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® π.χ. για να καλέσετε μια επαφή ή έναν αριθμό τηλεφώνου.

Επιλογές γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι πιθανές επιλογές γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση γίνονται στο σύστημα του μενού MY CAR.