Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

9 Αποτελέσματα

καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο, η εξωτερική συσκευή, που είχε συνδεθεί τελευταία, συνδέεται αυτόματα, όταν εκκινηθεί το αυτοκίνητο.