Ραδιόφωνο

Χειροκίνητος συντονισμός ραδιοφώνου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ραδιόφωνο δημιουργεί αυτόματα μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου συντονισμού του ραδιοφώνου.

Αν έχει οριστεί χειροκίνητος συντονισμός ραδιοφώνου, ο συντονισμός του ραδιοφώνου μπορεί να γίνει σε κανονική προβολή και σε λίστα συχνοτήτων.

Συντονισμός ραδιοφώνου σε κανονική προβολή

Στιγμιαίο πάτημα - Στην κανονική προβολή για την πηγή FM στο / στην κεντρική κονσόλα (ή στα χειριστήρια στο τιμόνι).

Το ραδιόφωνο περνά στον προηγούμενο/επόμενο αποθηκευμένο σταθμό.

Παρατεταμένο πάτημα - Στην κανονική προβολή για την πηγή FM στο / στην κεντρική κονσόλα (ή στα χειριστήρια στο τιμόνι).

Το ραδιόφωνο περνά στον προηγούμενο/επόμενο διαθέσιμο σταθμό.

Συντονισμός ραδιοφώνου σε λίστα συχνοτήτων

Στην κανονική προβολή για την πηγή FM, γυρίστε το TUNE - εμφανίζεται το FM tuning.

Βρείτε τη συχνότητα που θέλετε με το TUNE και επιλέξτε την χρησιμοποιώντας το OK/MENU.

Επιλέξτε εναλλακτικά χειροκίνητο και αυτόματο συντονισμό ραδιοφώνου στη λίστα συχνοτήτων πατώντας το INFO στην κεντρική κονσόλα.


Σας βοήθησε αυτό;