Αποσπώμενο κλειδί

Αποσπώμενο κλειδί - αφαίρεση/τοποθέτηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η αφαίρεση/τοποθέτηση του αποσπώμενου κλειδιού πραγματοποιείται ως εξής:

Αφαίρεση του αποσπώμενου κλειδιού

Σύρετε την ελατηριωτή ασφάλεια στο πλάι.
Ταυτόχρονα, τραβήξτε ταυτόχρονα το κλειδί προς τα πίσω.

Σύνδεση του αποσπώμενου κλειδιού

Επανατοποθετήστε προσεκτικά το αποσπώμενο κλειδί στη θέση του στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο με την πλευρά στην οποία υπάρχει η υποδοχή στραμμένη προς τα πάνω και σπρώξτε το κλειδί μέσα στην υποδοχή του.

Πιέστε ελαφρά το κλειδί. Θα πρέπει να ακούσετε ένα "κλικ" όταν το κλειδί ασφαλίσει στη θέση του.


Σας βοήθησε αυτό;