Αποσπώμενο κλειδί

Αποσπώμενο κλειδί - ξεκλείδωμα θυρών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αποσπώμενο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν το κεντρικό κλείδωμα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, π.χ. αν έχει αδειάσει η μπαταρία του κλειδιού.

            

Εάν η ενεργοποίηση του κεντρικού κλειδώματος με το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν είναι εφικτή - π.χ. εάν οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί - τότε μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του οδηγού ως εξής:

Ξεκλειδώστε την πόρτα του οδηγού τοποθετώντας το κλειδί στον ομφαλό της κλειδαριάς στη λαβή της πόρτας. Για την εικόνα και περισσότερες πληροφορίες, βλ. Keyless drive - ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί .

Σημείωση

Όταν η πόρτα ξεκλειδωθεί με το αποσπώμενο κλειδί και ανοίξει, ενεργοποιείται ο συναγερμός.

Απενεργοποιήστε το συναγερμό εισάγοντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης.

Για αυτοκίνητα με σύστημα Keyless, βλ. Keyless drive - ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί .


Σας βοήθησε αυτό;