Κλείδωμα/ξεκλείδωμα

Διπλό κλείδωμα*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Διπλό κλείδωμα σημαίνει ότι όλα τα κουμπιά κλειδώματος και όλες οι λαβές των θυρών αποσυνδέονται από το σύστημα μηχανικά, με αποτέλεσμα οι πόρτες να μην μπορούν να ανοίξουν ούτε από μέσα ούτε από έξω.

Το διπλό κλείδωμα ενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο-κλειδί και ενεργοποιείται με καθυστέρηση δέκα δευτερολέπτων περίπου από το κλείδωμα των θυρών.

Σημείωση

Εάν κάποια από τις πόρτες ανοίξει εντός του διαστήματος χρονοκαθυστέρησης, τότε η διαδικασία διακόπτεται και ο συναγερμός απενεργοποιείται.

Το αυτοκίνητο μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διπλού κλειδώματος. Μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε την μπροστινή αριστερή πόρτα με το αποσπώμενο κλειδί. Επιπλέον, μπορείτε να ξεκλειδώσετε και να ανοίξετε τις πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών στα αυτοκίνητα με Keyless Drive* αγγίζοντας τις λαβές των θυρών ή τη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών.

Προειδοποίηση

Για να μην κλειδωθεί κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο, μην επιτρέπετε σε κανέναν να παραμείνει μέσα σε αυτό εάν δεν έχετε απενεργοποιήσει το διπλό κλείδωμα.

Προσωρινή απενεργοποίηση

Οι ενεργές επιλογές του μενού επισημαίνονται με το σύμβολο +.

Οι ενεργές επιλογές του μενού επισημαίνονται με το σύμβολο +.

MY CAR
OK MENU
Περιστροφικό κουμπί TUNE
EXIT

Εάν πρόκειται να μείνει κάποιος στο αυτοκίνητο αλλά πρέπει να κλειδώσετε τις πόρτες απ' έξω, τότε μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία διπλού κλειδώματος. Αυτό πραγματοποιείται από το σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

Σημείωση

  • Πρέπει να θυμάστε ότι το συναγερμός του αυτοκινήτου είναι ενεργός όταν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.
  • Εάν κάποια από τις πόρτες ανοίξει από μέσα, ο συναγερμός ενεργοποιείται.

Τα παραπάνω ισχύουν αν το διπλό κλείδωμα δεν έχει απενεργοποιηθεί προσωρινά.


Σας βοήθησε αυτό;