Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Λειτουργία χωρίς κλειδί

9 Αποτελέσματα

Keyless drive* - ασφαλής χρήση του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε όλα τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά του αυτοκινήτου με μεγάλη προσοχή.

Εκκίνηση χωρίς κλειδί*

Τα αυτοκίνητα με Keyless Drive διαθέτουν σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος που μπορείτε να χειριστείτε χωρίς κλειδί.

Keyless Drive* - εμβέλεια τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες ή την πόρτα του χώρου αποσκευών αυτόματα χωρίς να πατήσετε κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί* , το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 1,5 μέτρου περίπου από τη λαβή της πόρτας ή της πόρτας χώρου αποσκευών του αυτοκινήτου.

Keyless drive* - κλείδωμα

Τα αυτοκίνητα με Keyless drive διαθέτουν ένα κουμπί στις εξωτερικές λαβές των θυρών για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα.

Keyless Drive* - ρυθμίσεις κλειδώματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κλειδώματος για τη λειτουργία Keyless Drive επισημαίνοντας στο σύστημα του μενού MY CAR ποιες πόρτες θέλετε να ξεκλειδώνουν.

Keyless drive* - ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

Αν η απενεργοποίηση του κεντρικού κλειδώματος με το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν είναι εφικτή, π.χ. αν οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί, τότε μπορείτε να ανοίξετε την μπροστινή αριστερή πόρτα με το αποσπώμενο κλειδί.

Keyless drive* - ξεκλείδωμα

Για το ξεκλείδωμα, πιάστε τη λαβή κάποιας πόρτας ή πιέστε το πλαίσιο αφής της πόρτας χώρου αποσκευών - ανοίξτε την πόρτα ή την πόρτα χώρου αποσκευών ως συνήθως.

Keyless Drive* - θέση κεραίας

Τα αυτοκίνητα με Keyless Drive διαθέτουν μερικές ενσωματωμένες κεραίες σε διαφορετικές θέσεις του αυτοκινήτου.