Λειτουργία χωρίς κλειδί

Keyless Drive* - ρυθμίσεις κλειδώματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κλειδώματος για τη λειτουργία Keyless Drive επισημαίνοντας στο σύστημα του μενού MY CAR ποιες πόρτες θέλετε να ξεκλειδώνουν.

Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.


Σας βοήθησε αυτό;