Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

6 Αποτελέσματα

συναγερμού αποτρέπει το ενδεχόμενο να αφήσετε κατά λάθος το συναγερμό αφοπλισμένο.

συναγερμός δεν απενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, π.χ. εάν η μπαταρία του κλειδιού έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, να αφοπλίσετε το συναγερμό και να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία ως εξής:

συναγερμός, ηχεί μια σειρήνα και όλα τα φλας αναβοσβήνουν.