Συναγερμός

Συναγερμός - το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν ο συναγερμός δεν απενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, π.χ. εάν η μπαταρία του κλειδιού έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, να αφοπλίσετε το συναγερμό και να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία ως εξής:

Ανοίξτε την πόρτα οδηγού με το αποσπώμενο κλειδί.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται, η ενδεικτική λυχνία συναγερμού αναβοσβήνει γρήγορα και ηχεί η σειρήνα.

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης.

Ο συναγερμός απενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία του συναγερμού σβήνει.

Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.


Σας βοήθησε αυτό;