Τηλεχειριστήριο-κλειδί

Εκκίνηση με τηλεχειριστήριο (ERS) - λειτουργία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η εκκίνηση με τηλεχειρισμό (ERS – Engine Remote Start) σημαίνει ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από απόσταση για να θερμανθεί/ψυχθεί ο χώρος επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε. Το ERS ενεργοποιείται μέσω κλειδιού ή/και μέσω της υπηρεσίας Volvo On Call*, βλ. Εφαρμογή Volvo On Call για κινητά τηλέφωνα.

Κουμπιά στο κλειδί για εκκίνηση με τηλεχειρισμό.

Κουμπιά στο κλειδί για εκκίνηση με τηλεχειρισμό.

Ξεκλείδωμα
Κλείδωμα
Φωτισμός προσέγγισης
Ξεκλείδωμα, πόρτα χώρου αποσκευών

Εκκίνηση του κινητήρα με το τηλεχειριστήριο

Για την εκκίνηση του κινητήρα με τηλεχειρισμό, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι κλειδωμένο και το καπό του κινητήρα κλειστό.

Κάνετε τα εξής:

 1. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί (2) στο κλειδί.
 2. Αμέσως μετά πατήστε παρατεταμένα - τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα - το κουμπί (3).

Εάν πληρούνται οι συνθήκες για το ERS, τότε συμβαίνουν τα εξής:

 1. Τα φλας αναβοσβήνουν γρήγορα αρκετές φορές.
 2. Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.
 3. Τα φλας ανάβουν και παραμένουν αναμμένα επί 3 δευτερόλεπτα ως επιβεβαίωση ότι ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία.

Σημείωση

Μετά την εκκίνηση με το τηλεχειριστήριο, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι κλειδωμένο αλλά αισθητήρας κίνησης είναι απενεργοποιημένος*.

Με το κλειδί PCC

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλειδί PCC, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC - μοναδικές λειτουργίες.

Η φωτεινή ένδειξη για το φωτισμό προσέγγισηςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φωτισμό προσέγγισης, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες και Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης. αναβοσβήνει αρκετές φορές όταν πατήσετε το κουμπί και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια για το ERS. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το ERS έχει θέσει τον κινητήρα σε λειτουργία.

Για να ελέγξετε αν το ERS έχει θέσει τον κινητήρα σε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί (5) - αν ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία, υπάρχει φωτεινή ένδειξη δίπλα στα κουμπιά (2) και (3).

Ενεργές λειτουργίες

Οι παρακάτω λειτουργίες ενεργοποιούνται όταν ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία με το τηλεχειριστήριο:

 • Σύστημα εξαερισμού
 • Ηχοσύστημα/σύστημα εικόνας
 • Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης.

Απενεργοποιημένες λειτουργίες

Οι παρακάτω λειτουργίες απενεργοποιούνται όταν ο κινητήρας έχει τεθεί σε λειτουργία με το τηλεχειριστήριο:

 • προβολείς
 • Φώτα θέσης
 • Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας
 • Υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ.

Διακοπή λειτουργίας ERS

Ο κινητήρας που έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω ERS σβήνει με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Πατηθεί το κουμπί (1), (2) ή (4) στο τηλεχειριστήριο-κλειδί
 • Ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο
 • Ανοίξει κάποια πόρτα
 • Πατηθεί το πεντάλ γκαζιού ή το πεντάλ φρένων
 • Ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί από τη θέση D σε άλλη θέση.
 • Η λειτουργία ERS έχει παραμείνει ενεργή περισσότερο από 15 λεπτά.

Όταν ο κινητήρας, που έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω ERS, σβήσει, τα φλας ανάβουν και παραμένουν αναμμένα επί 3 δευτερόλεπτα.


Σας βοήθησε αυτό;