Τηλεχειριστήριο-κλειδί

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης διαθέτει λειτουργίες όπως κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών.

Λειτουργίες

Τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης.

  Κλείδωμα
  Ξεκλείδωμα
  Φωτισμός προσέγγισης
  Πόρτα χώρου αποσκευών
  Λειτουργία πανικού
Τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC( Personal Car Communicator).

Τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC*( Personal Car Communicator).

  Information

Κουμπιά λειτουργιών

Κλείδωμα – Κλειδώνει τις πόρτες και την πόρτα χώρου αποσκευών όταν το σύστημα συναγερμού ενεργοποιηθεί.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να κλείσουν όλα τα παράθυρα και η ηλιοροφή* ταυτόχρονα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Άνοιγμα όλων των παραθύρων.

Προειδοποίηση

Εάν κλείσετε την ηλιοροφή και παράθυρα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί, βεβαιωθείτε ότι δεν θα παγιδευτούν τα χέρια κάποιου επιβάτη.

Ξεκλείδωμα – Ξεκλειδώνει τις πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών όταν το σύστημα συναγερμού απενεργοποιηθεί.

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ανοίξουν όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Άνοιγμα όλων των παραθύρων.

Η λειτουργία μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε, αντί όλες οι πόρτες να ξεκλειδώνουν ταυτόχρονα, να ξεκλειδώνει η πόρτα του οδηγού μόνο με το πάτημα του κουμπιού και με ένα δεύτερο πάτημα του κουμπιού - εντός δέκα δευτερολέπτων - να ξεκλειδώνουν οι υπόλοιπες πόρτες.

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης – Χρησιμοποιείται για να ανάψουν τα φώτα του αυτοκινήτου ενώ πλησιάζετε προς το αυτοκίνητο από απόσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης.

Πόρτα χώρου αποσκευών - Ξεκλειδώνει και αφοπλίζει το συναγερμό μόνο για την πόρτα του χώρου αποσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - πόρτα χώρου αποσκευών. Στα αυτοκίνητα με ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών*, η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει αν κρατήσετε το κουμπί πατημένο.

Λειτουργία πανικού – Χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή σε περίπτωση ανάγκης.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή πατήστε το δύο φορές εντός 3 δευτερολέπτων για να ενεργοποιηθούν τα φλας και να ηχήσει η κόρνα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με το ίδιο κουμπί, αφού παραμείνει ενεργή επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Διαφορετικά, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά περίπου.


Σας βοήθησε αυτό;