Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

BLIS - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στις περιπτώσεις που η λειτουργία BLIS (Blind Spot Information) παρουσιάσει σφάλμα ή διακοπεί, στον πίνακα οργάνων μπορεί να εμφανιστεί μια λυχνία μαζί με ένα επεξηγηματικό μήνυμα. Ακολουθήστε τυχόν συστάσεις του συστήματος.

Παραδείγματα μηνυμάτων:

Μήνυμα

Ερμηνεία

Το BLIS είναι ενεργοποιημένο

Το σύστημα BLIS είναι ενεργοποιημένο.

BLIS Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα πληροφοριών τυφλών σημείων έχει απενεργοποιηθεί - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.

BLIS Η κάμερα παρεμποδίζεται

Η κάμερα του συστήματος BLIS έχει φράξει από βρομιά, χιόνι ή πάγο - καθαρίστε τους φακούς.

BLIS Μειωμένη λειτουργία

Περιορισμένη λειτουργία κατά τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην κάμερα του συστήματος BLIS και το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Η κάμερα επαναρυθμίζεται αυτόματα όταν η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην κάμερα του συστήματος BLIS και το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου αποκατασταθεί.

Το BLIS είναι απενεργοποιημένο

Το σύστημα BLIS είναι απενεργοποιημένο.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.


Σας βοήθησε αυτό;