Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν ανάβει μια προειδοποιητική, πληροφοριακή ή ενδεικτική λυχνία, στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται ένα αντίστοιχο μήνυμα.

Μήνυμα

Ερμηνεία

Σταματ. με ασφάλ Τμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα. Σοβαρός κίνδυνος ζημιάς - συμβουλευτείτε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Σβήσ. κιν. Τμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα. Σοβαρός κίνδυνος ζημιάς - συμβουλευτείτε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Επείγον σέρβις Τμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. ώστε το αυτοκίνητο να ελεγχθεί αμέσως.

Απαιτ. σέρβις Τμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. ώστε το αυτοκίνητο να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό.

Βλ. εγχειρίδιο Τμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου.

Ώρα να κλείσετε ραντεβού για συντήρηση

Ώρα να κανονίσετε το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Ώρα για τακτική συντήρηση

Ώρα για το προγραμματισμένο σέρβις - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.. Καθορίζεται από τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων, τον αριθμό των μηνών που έχουν παρέλθει από το τελευταίο σέρβις, τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα και τις προδιαγραφές του λαδιού.

Η προγραμματισμένη συντήρηση έχει παρέλθει

Εάν το πρόγραμμα σέρβις δεν τηρείται, η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Κιβώτιο ταχυτήτων Απαιτείται αλλαγή λαδιού

Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. ώστε το αυτοκίνητο να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό.

Κιβώτιο ταχυτήτων Μειωμένη απόδοση

Η λειτουργικότητα του κιβωτίου ταχυτήτων είναι περιορισμένη. Οδηγείτε με προσοχή μέχρι να σβήσει το μήνυμαΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, βλ. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic..

Εάν εμφανίζεται επανειλημμένα - απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Κιβώτιο ταχυτήτων ζεστό Μειώστε ταχύτητα

Οδηγήστε ομαλά για λίγη ώρα ακόμη ή σταματήστε το αυτοκίνητο με ασφάλεια. Επιλέξτε νεκρά και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί μέχρι να σβήσει το μήνυμαΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, βλ. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic..

Κιβώτιο ταχυτήτων ζεστό Σταματήστε με ασφάλεια Περιμένετε να κρυώσει

Σοβαρή βλάβη. Σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο με ασφάλεια και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo..

Προσωρ. απενεργ. Τμήμα μηνύματος, εμφανίζεται μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πού έχει εμφανιστεί το πρόβλημα.

Μια λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί προσωρινά και επαναρυθμίζεται αυτόματα ενώ οδηγείτε ή μετά από την επόμενη εκκίνηση του κινητήρα.

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας Λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος

Το ηχοσύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας για εξοικονόμηση ισχύος. Φορτίστε την μπαταρία.


Σας βοήθησε αυτό;