Χειριστήρια - προβολείς/φωτισμός

Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο φωτισμός προσέγγισης περιλαμβάνει τα φώτα στάθμευσης, τις λυχνίες στους εξωτερικούς καθρέπτες, το φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, τις πλαφονιέρες και το φωτισμό εισόδου.

Ο φωτισμός προσέγγισης ενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες, και χρησιμοποιείται για να ανάψουν τα φώτα του αυτοκινήτου ενώ πλησιάζετε προς το αυτοκίνητο από απόσταση.

Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο, ανάβουν τα φώτα στάθμευσης, οι λυχνίες των εξωτερικών καθρεπτών, ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, οι πλαφονιέρες και ο φωτισμός εισόδου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός προσέγγισης θα παραμείνει αναμμένος στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.


Σας βοήθησε αυτό;