Χειριστήρια - προβολείς/φωτισμός

Φλας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα φλας του αυτοκινήτου ανάβουν και σβήνουν από τον αριστερό μοχλοδιακόπτη. Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές ή συνεχόμενα, ανάλογα πόσο προς τα πάνω ή κάτω θα μετακινήσετε το μοχλοδιακόπτη.

Φλας.

Φλας.

Σύντομο αναβοσβήσιμο

Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή κάτω στην πρώτη θέση και αφήστε τον. Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

Συνεχές αναβοσβήσιμο

Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην ακριανή θέση.

Ο μοχλοδιακόπτης παραμένει σε αυτή τη θέση και επανέρχεται στην αρχική του θέση χειροκίνητα, ή αυτόματα εάν στρίψετε το τιμόνι.

Λυχνίες φλας

Για τις λυχνίες των φλας, βλ. Πίνακας οργάνων - σημασία των ενδεικτικών λυχνιών.


Σας βοήθησε αυτό;