Χειριστήρια - προβολείς/φωτισμός

Πίσω φώτα ομίχλης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης, το πίσω φως ομίχλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου να παρατηρούν έγκαιρα τα προπορευόμενα οχήματα.

Κουμπί πίσω φωτός ομίχλης.

Κουμπί πίσω φωτός ομίχλης.

Το πίσω φως ομίχλης μπορεί να ανάψει μόνο όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση II ή εάν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία και ο διακόπτης προβολέων στη θέση ή .

Πατήστε το κουμπί για να το ανάψετε/σβήσετε. Η ενδεικτική λυχνία πίσω φωτός ομίχλης στον πίνακα οργάνων και η λυχνία στο κουμπί ανάβουν, όταν ανάβει το πίσω φως ομίχλης.

Το πίσω φως ομίχλης σβήνει αυτόματα όταν σβήσει ο κινητήρας ή όταν γυρίσετε το διακόπτη προβολέων στη θέση ή .

Σημείωση

Οι κανονισμοί σχετικά με τη χρήση των πίσω φώτων ομίχλης διαφέρουν από χώρα σε χώρα.


Σας βοήθησε αυτό;