Χειριστήρια - προβολείς/φωτισμός

Προβολείς Active Xenon*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι προβολείς Active Xenon έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να φωτίζουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις στροφές και τις διασταυρώσεις παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια.

Προβολείς Active Xenon - ABL

Δέσμη προβολέων με λειτουργία απενεργοποιημένη (αριστερά) και ενεργοποιημένη (δεξιά) αντίστοιχα.

Δέσμη προβολέων με λειτουργία απενεργοποιημένη (αριστερά) και ενεργοποιημένη (δεξιά) αντίστοιχα.

Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει προβολείς Active Xenon (Active Bending LightsABL), το φως των προβολέων ακολουθεί την κίνηση του τιμονιού ώστε να φωτίζει καλύτερα τις στροφές και τις διασταυρώσεις, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου (με την προϋπόθεση ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR). Σε περίπτωση σφάλματος στη λειτουργία, ανάβει η λυχνία στον πίνακα οργάνων ενώ ταυτόχρονα στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται ένα επεξηγηματικό κείμενο και μία ακόμη λυχνία.

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

Βλάβη συστήμ. προβολέων Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Η λειτουργία είναι ενεργή μόνο μετά τη δύση του ηλίου ή στο σκοτάδι και μόνο όταν το αυτοκίνητο κινείται.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργίαΤο αυτοκίνητο παραδίδεται από το εργοστάσιο με τη λειτουργία ενεργοποιημένη. στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

Για τη ρύθμιση της δέσμης προβολέων, βλ. Προβολείς - ρύθμιση δέσμης προβολέων.


Σας βοήθησε αυτό;