Πίνακας οργάνων

Αναλογικός πίνακας οργάνων - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζει πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, καθώς και μηνύματα.

Οθόνη πληροφοριών

Οθόνη πληροφοριών, αναλογικός πίνακας οργάνων.

Οθόνη πληροφοριών, αναλογικός πίνακας οργάνων.

Στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. Cruise control, υπολογιστής ταξιδίου καθώς και μηνύματα. Οι πληροφορίες απεικονίζονται με τη μορφή συμβόλων και κειμένου. Περαιτέρω περιγραφές παρατίθενται στις ενότητες για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν την οθόνη.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες

Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή

Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.

, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
Eco meter. Αυτός ο δείκτης δείχνει πόσο οικονομικά οδηγείται το αυτοκίνητο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένδειξη στην κλίμακα, τόσο πιο οικονομική είναι η οδήγηση.
Ταχύμετρο
Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

/Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Βλ. επίσης Ένδειξη αλλαγής σχέσεων, Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Powershift.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες, αναλογικός πίνακας οργάνων.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες, αναλογικός πίνακας οργάνων.

Ενδεικτικές λυχνίες
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες
Προειδοποιητικές λυχνίες

Σε ορισμένες εκδόσεις κινητήρα δεν υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης για απώλεια πίεσης λαδιού. Στα αυτοκίνητα με αυτές τις εκδόσεις κινητήρα δεν χρησιμοποιείται η ένδειξη χαμηλής πίεσης λαδιού. Η προειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού εμφανίζεται με τη μορφή κειμένου στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Λάδι κινητήρα - γενικά.

Έλεγχος λειτουργίας

Όλες οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες εκτός από τα σύμβολα στο κέντρο της οθόνης πληροφοριών, ανάβουν όταν το κλειδί είναι στη θέση II ή όταν εκκινείται ο κινητήρας. Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, όλες οι λυχνίες πρέπει να σβήσουν εκτός από τη λυχνία του χειρόφρενου που σβήνει µόνο όταν λύσετε το χειρόφρενο.

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία ή εάν ο έλεγχος λειτουργίας πραγματοποιηθεί όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II, τότε όλες οι λυχνίες σβήνουν εντός λίγων δευτερολέπτων εκτός από τη λυχνία, που υποδεικνύει βλάβη στο σύστημα εκπομπών καυσαερίων και τη λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού.


Σας βοήθησε αυτό;