Πίνακας οργάνων

Δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η ένδειξη για την εξωτερική θερμοκρασία εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.

Ένδειξη για την εξωτερική θερμοκρασία, ψηφιακός πίνακας οργάνων
Ένδειξη για την εξωτερική θερμοκρασία, αναλογικός πίνακας οργάνων

Όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ +2 °C και -5 °C, εμφανίζεται το σύμβολο μιας χιονονιφάδας στην οθόνη. Αυτό αποτελεί προειδοποίηση ότι το οδόστρωμα ενδέχεται να είναι ολισθηρό λόγω πάγου. Ο δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να δείχνει ελαφρώς υψηλότερη τιμή από την πραγματική θερμοκρασία εάν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει σταθμευμένο.


Σας βοήθησε αυτό;