Πίνακας οργάνων

Χιλιομετρητής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η ένδειξη του χιλιομετρητή εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.

Μερικός χιλιομετρητής, ψηφιακό όργανο

Μερικός χιλιομετρητής, ψηφιακό όργανο

Ένδειξη χιλιομετρητή

Η εμφάνιση της οθόνης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του πίνακα οργάνων.

Και οι δύο χιλιομετρητές, T1 και T2, χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση μικρών αποστάσεων. Η απόσταση εμφανίζεται στην οθόνη.

Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή στον αριστερό μοχλοδιακόπτη για να εμφανιστεί ο χιλιομετρητής που θέλετε.

Με ένα παρατεταμένο πάτημα (μέχρι την αλλαγή) στο κουμπί RESET του αριστερού μοχλοδιακόπτη μηδενίζεται ο χιλιομετρητής που εμφανίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες.


Σας βοήθησε αυτό;