Πίνακας οργάνων

Πίνακας οργάνων - σημασία των ενδεικτικών λυχνιών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ενδεικτικές λυχνίες προειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι το σύστημα λειτουργεί ή ότι έχει σημειωθεί κάποιο σφάλμα ή βλάβη.

Ενδεικτικές λυχνίες

Λυχνία

Ερμηνεία

Βλάβη στο σύστημα ABL

Σύστημα εκπομπών καυσαερίων

Βλάβη στο σύστημα ABS

Πίσω φως ομίχλης αναμμένο

Σύστημα ευστάθειας, βλ. Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC) - γενικά

Σύστημα ευστάθειας, πρόγραμμα λειτουργίας Sport, βλ. Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC) - λειτουργία

Προθερμαντήρας κινητήρα (πετρελαιοκινητήρας)

Χαµηλή στάθµη καυσίµου στο ρεζερβουάρ

Πληροφορίες, διαβάστε το κείμενο στην οθόνη

Μεγάλη σκάλα αναμμένη

Αριστερό φλας

Δεξί φλας

Eco- λειτουργία ενεργοποιημένη, βλ. ECO

Start/Stop, ο κινητήρας σβήνει αυτόματα, βλ. Start/Stop - λειτουργία και χειρισμός

Σύστημα πίεσης ελαστικών , βλ. Επιτήρηση πίεσης ελαστικών

Βλάβη στο σύστημα ABL

Η λυχνία ανάβει εάν σημειωθεί βλάβη στη λειτουργία ABL (Active Bending Lights).

Σύστημα εκπομπών καυσαερίων

Εάν η λυχνία ανάψει μετά την εκκίνηση του κινητήρα, ενδέχεται να σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα εκπομπών καυσαερίων του αυτοκινήτου. Οδηγήστε μέχρι ένα συνεργείο για έλεγχο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Βλάβη στο σύστημα ABS

Εάν ανάψει αυτή η λυχνία, το σύστηµα δεν λειτουργεί. Το κανονικό σύστηµα πέδησης του αυτοκινήτου συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά χωρίς τη λειτουργία ABS.

Σταµατήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές µέρος και σβήστε τον κινητήρα.

Θέστε πάλι σε λειτουργία τον κινητήρα.

Εάν η λυχνία παραμένει αναμμένη, οδηγήστε µέχρι ένα συνεργείο για έλεγχο του συστήµατος ABS. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Πίσω φως ομίχλης αναμμένο

Αυτή η λυχνία ανάβει όταν είναι αναµµένο το πίσω φως ομίχλης.

Σύστημα ευστάθειας

Όταν η λυχνία αναβοσβήνει, το σύστηµα ευστάθειας λειτουργεί. Εάν η λυχνία ανάψει και παραμείνει σταθερά αναμμένη, υπάρχει βλάβη στο σύστημα.

Σύστημα ευστάθειας, πρόγραμμα λειτουργίας Sport

Η λειτουργία Sport επιτρέπει την πιο δυναμική οδήγηση του αυτοκινήτου. Το σύστημα ανιχνεύει εάν ο οδηγός πατά το πεντάλ γκαζιού, στρίβει το τιμόνι ή παίρνει τις στροφές πιο έντονα απ' ό,τι συνήθως, επιτρέποντας έτσι την ελεγχόμενη ολίσθηση με το πίσω μέρος έως ένα συγκεκριμένο βαθμό, πριν παρέμβει για να σταθεροποιήσει το αυτοκίνητο. Η λυχνία ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το πρόγραμμα λειτουργίας Sport.

Προθερμαντήρας κινητήρα (πετρελαιοκινητήρας)

Αυτή η λυχνία ανάβει κατά την προθέρµανση του κινητήρα. Η προθέρμανση ενεργοποιείται κυρίως λόγω χαμηλής θερμοκρασίας.

Χαµηλή στάθµη καυσίµου στο ρεζερβουάρ

Όταν η λυχνία ανάψει, η στάθμη του καυσίμου στο ρεζερβουάρ είναι χαμηλή - συμπληρώστε καύσιμο το συντομότερο δυνατόν.

Πληροφορίες, διαβάστε το κείμενο στην οθόνη

Εάν κάποιο από τα συστήµατα του αυτοκινήτου δεν συμπεριφέρεται φυσιολογικά, ανάβει η πληροφοριακή λυχνία και ταυτόχρονα εµφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών. Το μήνυμα διαγράφεται με το κουμπί OK, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων, ή σβήνει αυτόματα μετά από λίγο (το χρονικό αυτό διάστημα εξαρτάται από τη λειτουργία που εμφανίζεται). Η πληροφοριακή λυχνία μπορεί επίσης να ανάψει σε συνδυασμό με άλλες λυχνίες.

Σημείωση

Εάν εμφανιστεί μήνυμα σέρβις, η λυχνία και το μήνυμα σβήνουν εάν πατήσετε το κουμπί OK, ή σβήνουν αυτόματα μετά από λίγο.

Μεγάλη σκάλα αναμμένη

Η λυχνία ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα και όταν χρησιμοποιείτε το σινιάλο προβολέων.

Αριστερό/δεξί φλας

Όταν είναι αναμμένα τα αλάρμ, ανάβουν και οι δύο λυχνίες των φλας.

Λειτουργία Eco ενεργοποιημένη

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η λειτουργία Eco είναι ενεργοποιημένη.

Start/Stop

Η λυχνία ανάβει όταν ο κινητήρας σβήσει αυτόματα.

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών

Η λυχνία ανάβει σε περίπτωση χαμηλής πίεσης ελαστικών, ή αν σημειωθεί βλάβη στο σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών.

Υπενθύµιση – οι πόρτες δεν έχουν κλείσει

Εάν κάποια από τις πόρτες δεν έχει κλείσει καλά, τότε ανάβει η πληροφοριακή λυχνία ή η προειδοποιητική λυχνία και παράλληλα στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται μια επεξηγηματική εικόνα. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο το συντομότερο δυνατόν και κλείστε την πόρτα που είναι ανοικτή.

Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο με ταχύτητα μικρότερη από 7 km/h περίπου, ανάβει η πληροφοριακή λυχνία.

Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο με ταχύτητα μεγαλύτερη από 7 km/h περίπου, ανάβει η προειδοποιητική λυχνία.

Εάν το καπό του κινητήραΜόνο για αυτοκίνητα με σύστημα συναγερμού*. δεν έχει κλείσει καλά, τότε ανάβει η προειδοποιητική λυχνία και παράλληλα στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται μια επεξηγηματική εικόνα. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο το συντομότερο δυνατόν και κλείστε το καπό του κινητήρα.

Εάν η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν έχει κλείσει καλά, τότε ανάβει η πληροφοριακή λυχνία και παράλληλα στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται μια επεξηγηματική εικόνα. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο το συντομότερο δυνατόν και κλείστε την πόρτα του χώρου αποσκευών.


Σας βοήθησε αυτό;