Πίνακας οργάνων

Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζει πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, καθώς και μηνύματα.

Οθόνη πληροφοριών

Οθόνη πληροφοριών, ψηφιακός πίνακας οργάνων.

Οθόνη πληροφοριών, ψηφιακός πίνακας οργάνων*.

Στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. Cruise control, υπολογιστής ταξιδίου καθώς και μηνύματα. Οι πληροφορίες απεικονίζονται με τη μορφή συμβόλων και κειμένου. Περαιτέρω περιγραφές παρατίθενται στις ενότητες για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν την οθόνη.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες

Μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικά θέματα για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Πιθανά θέματα είναι τα "Elegance", "Eco" και "Performance".

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα μόνο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Για να επιλέξετε το θέμα, πατήστε το κουμπί OK στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και ενεργοποιήστε την επιλογή μενού Θέματα γυρίζοντας τον περιστροφικό ρυθμιστή στο μοχλό. Πατήστε το κουμπί OK. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε το θέμα και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί OK.

Σε ορισμένες εκδόσεις μοντέλων, η εμφάνιση της οθόνης της κεντρικής κονσόλας ακολουθεί το θέμα που έχει επιλεγεί για τον πίνακα οργάνων.

Η αντίθεση και το χρώμα για τον πίνακα οργάνων μπορούν επίσης να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον αριστερό μοχλοδιακόπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μενού, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.

Η επιλογή θέματος και η ρύθμιση της αντίθεσης και του χρώματος μπορούν να αποθηκευτούν για κάθε τηλεχειριστήριο-κλειδί στη μνήμη κλειδιού του αυτοκινήτου*, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Elegance.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Elegance.

Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή

Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.

, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
Δείκτης θερμοκρασίας για το ψυκτικό του κινητήρα
Ταχύμετρο
Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

/Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Βλ. επίσης Ένδειξη αλλαγής σχέσεων, Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Powershift.
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Eco.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Eco.

Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή

Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.

, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
Eco guide. Βλ. επίσης Οδηγός Eco & Οδηγός ισχύος.
Ταχύμετρο
Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

/Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

. Βλ. επίσης Ένδειξη αλλαγής σχέσεων, Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Powershift.
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Performance.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Performance.

Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή

Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.

, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
Δείκτης θερμοκρασίας για το ψυκτικό του κινητήρα
Ταχύμετρο
Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
Power guide. Βλ. επίσης Οδηγός Eco & Οδηγός ισχύος.
Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

/Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

. Βλ. επίσης Ένδειξη αλλαγής σχέσεων, Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Powershift.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες, ψηφιακός πίνακας οργάνων.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες, ψηφιακός πίνακας οργάνων.

Ενδεικτικές λυχνίες
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες
Προειδοποιητικές λυχνίες

Σε ορισμένες εκδόσεις κινητήρα δεν υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης για απώλεια πίεσης λαδιού. Στα αυτοκίνητα με αυτές τις εκδόσεις κινητήρα δεν χρησιμοποιείται η ένδειξη χαμηλής πίεσης λαδιού. Η προειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού εμφανίζεται με τη μορφή κειμένου στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Λάδι κινητήρα - γενικά.

Έλεγχος λειτουργίας

Όλες οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες εκτός από τα σύμβολα στο κέντρο της οθόνης πληροφοριών, ανάβουν όταν το κλειδί είναι στη θέση II ή όταν εκκινείται ο κινητήρας. Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, όλες οι λυχνίες πρέπει να σβήσουν εκτός από τη λυχνία του χειρόφρενου που σβήνει µόνο όταν λύσετε το χειρόφρενο.

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία ή εάν ο έλεγχος λειτουργίας πραγματοποιηθεί όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II, τότε όλες οι λυχνίες σβήνουν εντός λίγων δευτερολέπτων εκτός από τη λυχνία, που υποδεικνύει βλάβη στο σύστημα εκπομπών καυσαερίων και τη λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού.


Σας βοήθησε αυτό;