Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Υπολογιστής ταξιδίου

5 Αποτελέσματα

Υπολογιστής ταξιδίου - στατιστικά διαδρομής*

Αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές που έχετε ολοκληρώσει, όπως μέση κατανάλωση καυσίμου και μέση ταχύτητα, τις οποίες μπορείτε να προβάλλετε στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας με τη μορφή γραφήματος ράβδων.

Υπολογιστής ταξιδίου

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου μπορεί να καταγράφει, να πραγματοποιεί υπολογισμούς και να εμφανίζει πληροφορίες ενώ οδηγείτε.

video

Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου μπορεί να καταγράφει, να πραγματοποιεί υπολογισμούς και να εμφανίζει πληροφορίες. Συμπληρωματικές πληροφορίες, που καλύπτουν αρκετές από τις λειτουργίες, ακολουθούν παρακάτω.

Υπολογιστής ταξιδίου - ψηφιακός πίνακας οργάνων

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου μπορεί να καταγράφει, να πραγματοποιεί υπολογισμούς και να εμφανίζει πληροφορίες.

Υπολογιστής ταξιδίου - αναλογικός πίνακας οργάνων

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου μπορεί να καταγράφει, να πραγματοποιεί υπολογισμούς και να εμφανίζει πληροφορίες.