Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Πληροφορίες σχετικά με το Bi-Fuel

5 Αποτελέσματα

Επιθεώρηση και σέρβις του συστήματος αερίου κίνησης*

Το σύστημα για το αέριο κίνησης πρέπει να επιθεωρείται τακτικά από εξουσιοδοτημένο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Μετάβαση στη λειτουργία με αέριο*

Στα αυτοκίνητα με κινητήρα Bi-Fuel, υπάρχει ένας διακόπτης για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας με αέριο (CNG - Compressed Natural Gas) και της λειτουργίας με βενζίνη. Βρίσκεται δίπλα στην κεντρική κονσόλα.

Bi-Fuel * - εισαγωγή στο αέριο κίνησης

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες Bi-Fuel μπορούν να λειτουργήσουν είτε με αέριο είτε με βενζίνη. Το αέριο κίνησης μπορεί να είναι είτε βιοαέριο είτε φυσικό αέριο. Το αέριο κίνησης ονομάζεται επίσης CNG (Compressed Natural Gas).

Δείκτης καυσίμου για το αέριο κίνησης*

Η έκδοση του μοντέλου Bi-Fuel διαθέτει ξεχωριστό δείκτη καυσίμου για το αέριο κίνησης.

Πλήρωση αερίου κίνησης*

Σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά την πλήρωση αερίου κίνησης (CNG - Compressed Natural Gas) για αυτοκίνητα με κινητήρα Bi-Fuel.