Πληροφορίες σχετικά με το Bi-Fuel

Δείκτης καυσίμου για το αέριο κίνησης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η έκδοση του μοντέλου Bi-Fuel διαθέτει ξεχωριστό δείκτη καυσίμου για το αέριο κίνησης.

Οι ενδείξεις πάνω από τον διακόπτη δείχνουν την τρέχουσα στάθμη καυσίμου.

Αριθμός λυχνιών LED

Χρώμα λυχνιών LED

Στάθμη καυσίμου (%)

5

Πράσινο

100

4

Πράσινο

80

3

Πράσινο

60

2

Πράσινο

40

1

Πράσινο

20

1

Πορτοκαλί

10

Όταν το δοχείο αερίου του οχήματος είναι άδειο, ο διακόπτης ηχεί 3 φορές. Ο δείκτης στάθμης σβήνει και το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη βενζίνη.

Σημείωση

Φροντίστε το ρεζερβουάρ βενζίνης να μην αδειάζει ποτέ διότι το αυτοκίνητο κατά την εκκίνησή του χρησιμοποιεί πάντοτε βενζίνη.


Σας βοήθησε αυτό;