Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Sensus Navigation

6 Αποτελέσματα

Πλοήγηση* - χειρισμός

Βασικός χειρισμός του Sensus Navigation και παραδείγματα χρήσης.

Πλοήγηση* - φωνητική αναγνώριση

Παράδειγμα χειρισμού του συστήματος πλοήγησης μέσω φωνητικής αναγνώρισης.

Πλοήγηση* - κείμενο και σύμβολα στην οθόνη

Επεξήγηση κειμένου και συμβόλων που μπορεί να εμφανίζονται στον χάρτη.

Πλοήγηση* - περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων και χειριστήρια

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων ή τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα για να εισάγετε κείμενο και να μαρκάρετε επιλογές. Για παράδειγμα, εισάγετε πληροφορίες για μια διεύθυνση ή έναν ειδικό προορισμό.

Πλοήγηση* - πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας

Εδώ παρατίθενται σύμβολα για την οθόνη με τις τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας και οδηγίες πώς να εμφανίζετε και να ενημερώνεστε για τις πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας. Το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει διαρκώς μεταδόσεις πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.

Sensus Navigation*

Βασική περιγραφή και επισκόπηση του Sensus Navigation.