Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Sensus Navigation

6 Αποτελέσματα

Πλοήγηση* - χειρισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Βασικός χειρισμός του Sensus Navigation και παραδείγματα χρήσης.

Πλοήγηση* - φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Παράδειγμα χειρισμού του συστήματος πλοήγησης μέσω φωνητικής αναγνώρισης.

Πλοήγηση* - κείμενο και σύμβολα στην οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επεξήγηση κειμένου και συμβόλων που μπορεί να εμφανίζονται στον χάρτη.

Πλοήγηση* - περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων και χειριστήρια

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων ή τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα για να εισάγετε κείμενο και να μαρκάρετε επιλογές. Για παράδειγμα, εισάγετε πληροφορίες για μια διεύθυνση ή έναν ειδικό προορισμό.

Πλοήγηση* - πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εδώ παρατίθενται σύμβολα για την οθόνη με τις τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας και οδηγίες πώς να εμφανίζετε και να ενημερώνεστε για τις πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας. Το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει διαρκώς μεταδόσεις πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.

Sensus Navigation*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Βασική περιγραφή και επισκόπηση του Sensus Navigation.