Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Ασφάλειες

6 Αποτελέσματα

Ασφάλειες - γενικά

Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες, οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.

Ασφάλειες - κάτω από το ντουλαπάκι συνοδηγού

Οι ασφάλειες που βρίσκονται κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού προστατεύουν, μεταξύ άλλων, τις λειτουργίες του συστήματος Infotainment και των καθισμάτων.

Ασφάλειες - στο χώρο του κινητήρα

Οι ασφάλειες στο χώρο του κινητήρα προστατεύουν τις λειτουργίες του κινητήρα και των φρένων, μεταξύ άλλων.

Ασφάλειες - στο χώρο αποσκευών

Οι ασφάλειες στον χώρο του κινητήρα προστατεύουν το ηλεκτρικό χειρόφρενο, μεταξύ άλλων.

Ασφάλειες - στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κάτω από το ντουλαπάκι συνοδηγού

Οι ασφάλειες στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κάτω από το ντουλαπάκι συνοδηγού προστατεύουν, μεταξύ άλλων, τις λειτουργίες αερόσακων και προειδοποίησης σύγκρουσης.

Ασφάλειες - στην ψυχρή ζώνη του χώρου κινητήρα

Οι ασφάλειες στην κρύα ζώνη του χώρου κινητήρα είναι τοποθετημένες σε αυτοκίνητα με τη λειτουργία Start/Stop.