Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Χώρος κινητήρα

19 Αποτελέσματα

Ασφάλειες - γενικά

Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες, οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.

Μπαταρία εκκίνησης - αντικατάσταση

Η μπαταρία εκκίνησης στο αυτοκίνητο μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς τη βοήθεια συνεργείου.

Λάδι κινητήρα - προδιαγραφές και όγκος

Οι προδιαγραφές λαδιού κινητήρα και ο όγκος για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφονται στον πίνακα.

video

Λάδι κινητήρα - έλεγχος και πλήρωση

Η στάθμη λαδιού ανιχνεύεται σε ορισμένες εκδόσεις κινητήρα με τον ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού, ενώ σε άλλες εκδόσεις κινητήρα ελέγχεται με τον δείκτη στάθμης λαδιού.

Υγρό υδραυλικού τιμονιού - ποιότητα

Υγρό υδραυλικού τιμονιού ονομάζεται το υγρό που χρησιμοποιείται στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου.

Υγρό φρένων - προδιαγραφές και όγκος

Το μέσο σε ένα υδραυλικό σύστημα φρένων ονομάζεται υγρό φρένων και χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της πίεσης π.χ. από το πεντάλ φρένων ή την κεντρική αντλία φρένων σε μία ή περισσότερες βοηθητικές αντλίες, οι οποίες με τη σειρά τους επενεργούν σε ένα μηχανικό φρένο.

Ασφάλειες - στο χώρο του κινητήρα

Οι ασφάλειες στο χώρο του κινητήρα προστατεύουν τις λειτουργίες του κινητήρα και των φρένων, μεταξύ άλλων.

Μπαταρία - ενδεικτικές λυχνίες

Υπάρχουν πληροφοριακές και προειδοποιητικές λυχνίες πάνω στις μπαταρίες.

Ψυκτικό - ποιότητα και όγκος

Ο εγκεκριμένος όγκος ψυκτικού για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφεται στον πίνακα.

Υγρό φρένων και συμπλέκτη - στάθμη

Η στάθμη του υγρού φρένων και συμπλέκτη πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX στο δοχείο.

Υγρό ψεκαστήρων - πλήρωση

Το υγρό ψεκαστήρων χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των προβολέων και των παραθύρων. Το υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από το σημείο πήξης.

Υγρό υδραυλικού τιμονιού - στάθμη

Η στάθμη υγρού του υδραυλικού τιμονιού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX του δοχείου. Το υγρό δεν χρειάζεται αλλαγή.

Ψυκτικό - στάθμη

Το ψυκτικό υγρό ψύχει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Η θερμότητα που μεταδίδεται από τον κινητήρα στο ψυκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θερμανθεί ο χώρος επιβατών. Η στάθμη του ψυκτικού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX στο δοχείο διαστολής.

Λάδι κινητήρα - γενικά

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα.

Μπαταρία εκκίνησης - γενικά

Η μπαταρία εκκίνησης χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της μίζας και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού στο αυτοκίνητο.

Χώρος κινητήρα - επισκόπηση

Η επισκόπηση δείχνει διάφορα εξαρτήματα που αφορούν στο σέρβις.

Ηλεκτρικό σύστημα

Το ηλεκτρικό σύστημα είναι μονοπολικό και χρησιμοποιεί το πλαίσιο και το κέλυφος του κινητήρα ως αγωγούς.

Μπαταρία - Start/Stop

Τα αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop, εκτός από την μπαταρία εκκίνησης, διαθέτουν εφεδρική μπαταρία.

Χώρος κινητήρα - έλεγχος

Ορισμένα λάδια και υγρά πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.