Χώρος κινητήρα

Χώρος κινητήρα - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η επισκόπηση δείχνει διάφορα εξαρτήματα που αφορούν στο σέρβις.

Χώρος κινητήρα 4-κύλινδ.

Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

Πλήρωση λαδιού κινητήρα
Δοχείο διαστολής ψυκτικού
Δοχείο υγρού υδραυλικού τιμονιού
Ψυγείο
Δοχείο για το υγρό φρένων και συμπλέκτη (βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού)
Μπαταρία
Κουτί ρελέ και ασφαλειοθήκη
Πλήρωση υγρού ψεκαστήρων
Φίλτρο αέρα

Προειδοποίηση

Από το σύστημα ανάφλεξης διέρχεται ρεύμα πολύ υψηλής τάσης. Η τάση στο σύστηµα ανάφλεξης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στη θέση 0 όταν πραγματοποιούνται εργασίες στο χώρο του κινητήρα, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Μην αγγίζετε τα μπουζί ή τον πολλαπλασιαστή όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση κλειδιού II ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

Χώρος κινητήρα εκτός από 4-κύλινδ.

Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

Δοχείο διαστολής ψυκτικού
Δοχείο υγρού υδραυλικού τιμονιού
Δείκτης στάθμης λαδιού κινητήρα

Οι κινητήρες με ηλεκτρονικό αισθητήρα στάθμης λαδιού δεν έχουν δείκτη στάθμης λαδιού (5-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας).

Ψυγείο
Πλήρωση λαδιού κινητήρα
Δοχείο για το υγρό φρένων και συμπλέκτη (βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού)
Μπαταρία
Κουτί ρελέ και ασφαλειοθήκη
Πλήρωση υγρού ψεκαστήρων
Φίλτρο αέρα

Προειδοποίηση

Από το σύστημα ανάφλεξης διέρχεται ρεύμα πολύ υψηλής τάσης. Η τάση στο σύστηµα ανάφλεξης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στη θέση 0 όταν πραγματοποιούνται εργασίες στο χώρο του κινητήρα, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Μην αγγίζετε τα μπουζί ή τον πολλαπλασιαστή όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση κλειδιού II ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.


Σας βοήθησε αυτό;