Χώρος κινητήρα

Υγρό υδραυλικού τιμονιού - στάθμη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η στάθμη υγρού του υδραυλικού τιμονιού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX του δοχείου. Το υγρό δεν χρειάζεται αλλαγή.

Σημαντικό

Διατηρείτε την περιοχή γύρω από το δοχείο υγρού του υδραυλικού τιμονιού καθαρή κατά τον έλεγχο. Το κάλυμμα δεν πρέπει να είναι ανοικτό.

Ελέγχετε τη στάθμη σε κάθε σέρβις. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε το υγρό. Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX.

Για τη συνιστώμενη ποιότητα υγρού, βλ. Υγρό υδραυλικού τιμονιού - ποιότητα.

Σημείωση

Σε περίπτωση βλάβης στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης ή εάν ο κινητήρας είναι σβηστός και το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί, το τιμόνι λειτουργεί.


Σας βοήθησε αυτό;