Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Λυχνίες

14 Αποτελέσματα

Λυχνίες - προδιαγραφές

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι προδιαγραφές ισχύουν για τους λαμπτήρες. Για την αντικατάσταση των λαμπτήρων LED και Xenon, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - θέση πίσω φώτων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στην επισκόπηση απεικονίζεται η θέση των λαμπτήρων στο πίσω μέρος.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - φλας μπροστά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας των φλας είναι τοποθετημένος μέσα στο μικρότερο κάλυμμα των προβολέων.

Προβολείς - ρύθμιση δέσμης προβολέων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η φωτεινή δέσμη των προβολέων πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να μη θαμπώνει τους υπόλοιπους οδηγούς, ενώ μπορεί να ρυθμιστεί για οδήγηση στο δεξί ή το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - προβολείς

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων των προβολέων γίνεται από το χώρο του κινητήρα. Πρώτα λασκάρετε και αφαιρέστε ολόκληρο τον προβολέα.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - πίσω φως

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα πίσω φλας αντικαθίστανται μέσα από το χώρο αποσκευών.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - μεγάλη σκάλα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας της μεγάλης σκάλας βρίσκεται εσωτερικά του μεγαλύτερου καλύμματος προβολέων.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - πρόσθετη μεγάλη σκάλα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας της πρόσθετης μεγάλης σκάλας βρίσκεται εσωτερικά του μεγαλύτερου καλύμματος προβολέων.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - μεσαία σκάλα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας της μεσαίας σκάλας βρίσκεται εσωτερικά του μεγαλύτερου καλύμματος προβολέων.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - φως στο καθρεπτάκι σκιαδίου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λαμπτήρες για το καθρεπτάκι σκιαδίου βρίσκονται πίσω από το αντίστοιχο κρύσταλλο.

Αντικατάσταση λαμπτήρων - φωτισμός στο χώρο αποσκευών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο φωτισμός χώρου αποσκευών βρίσκεται στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - κάλυμμα λαμπτήρων μεγάλης/μεσαίας σκάλας προβολέων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λαμπτήρες για τη μεγάλη/μεσαία σκάλα προβολέων είναι προσβάσιμοι ανοίγοντας το μεγαλύτερο κάλυμμα των προβολέων.

Αντικατάσταση λαμπτήρα - γενικά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση λαμπτήρων. Για την αντικατάσταση των λαμπτήρων LED και Xenon, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.

Αντικατάσταση λαμπτήρων - φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας βρίσκεται κάτω από τη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών.