Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - φλας μπροστά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας των φλας είναι τοποθετημένος μέσα στο μικρότερο κάλυμμα των προβολέων.

            

Αποσπάστε τον προβολέα.

Αφαιρέστε το μικρό στρογγυλό κάλυμμα.

Τραβήξτε τη βάση του λαμπτήρα για να αφαιρέσετε το λαμπτήρα.

Αφαιρέστε το σπασμένο λαμπτήρα και τοποθετήστε καινούργιο. Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με έναν τρόπο.

Τοποθετήστε το ντουί του λαμπτήρα στην υποδοχή και πιέστε το μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ".

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Πρέπει να τοποθετηθεί και να πιεστεί προς τα μέσα μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ".

Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;