Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - κάλυμμα λαμπτήρων μεγάλης/μεσαίας σκάλας προβολέων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λαμπτήρες για τη μεγάλη/μεσαία σκάλα προβολέων είναι προσβάσιμοι ανοίγοντας το μεγαλύτερο κάλυμμα των προβολέων.

      
      

Πριν επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ένα λαμπτήρα, βλ. Αντικατάσταση λαμπτήρα - προβολείς.

Ανοίξτε το σφιγκτήρα ασφάλισης πιέζοντας τον προς τα πάνω/έξω.

Πιέστε τα κλιπ προς τα κάτω στο κάλυμμα και αφαιρέστε το.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;