Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - πρόσθετη μεγάλη σκάλα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας της πρόσθετης μεγάλης σκάλας βρίσκεται εσωτερικά του μεγαλύτερου καλύμματος προβολέων.

Σημείωση

Ισχύει για αυτοκίνητα με προβολείς Xenon*.

            

Αποσπάστε τον προβολέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λαμπτήρα πιέζοντας το ντουί προς τα κάτω.

Αποσυνδέστε τη φίσα από το λαμπτήρα.

Τοποθετήστε τον καινούργιο λαμπτήρα στο ντουί και ασφαλίστε τον στη θέση του. Ασφαλίζει μόνο με έναν τρόπο.

Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;