Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - προβολείς

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων των προβολέων γίνεται από το χώρο του κινητήρα. Πρώτα λασκάρετε και αφαιρέστε ολόκληρο τον προβολέα.

Αφαίρεση του προβολέα

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Τραβήξτε έξω τους ασφαλιστικούς πείρους του προβολέα.
Τραβήξτε τον προβολέα προς τα εμπρός.

Σημαντικό

Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο, μόνο τη φίσα.

Αποσυνδέστε τη φίσα του προβολέα κρατώντας το κλιπ πατημένο με τον αντίχειρά σας.
Ενώ ταυτόχρονα τραβάτε τη φίσα προς τα έξω με το άλλο χέρι.
5. Ανασηκώστε και βγάλτε ολόκληρο τον προβολέα και τοποθετήστε τον σε μια μαλακή επιφάνεια για να μην προκληθεί ζημιά στο κρύσταλλο.
6. Αντικαταστήστε το σχετικό λαμπτήρα.

Στερέωση του προβολέα

Συνδέστε τη φίσα, θα πρέπει να ακούσετε ένα "κλικ".

Επανατοποθετήστε στη θέση του τον προβολέα και τους ασφαλιστικούς πείρους. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κουμπώσει σωστά.

Ελέγξτε τα φώτα.

Πρέπει να έχετε στερεώσει σωστά τον προβολέα και τη φίσα στη θέση τους πριν ανάψετε τα φώτα ή πριν βάλετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη της μίζας.


Σας βοήθησε αυτό;